Hoi! Welkom op de website van de Gereformeerde Landelijke Studentenvereniging (GLSV) Virtute Dei.

Op deze website vind je informatie over ons als vereniging van studerende jongeren uit De Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanuit allerlei hoeken van het land komen wij om de drie weken op vrijdagavond samen om een onderwerp te bespreken in het licht van de Bijbel en de belijdenis, en uiteraard ook voor de gezelligheid! Daarnaast zijn er door het seizoen heen allerlei activiteiten, zoals het kerstdiner, het kamp, de Dies natalis (de verjaardag van de vereniging) en gezellige avonden.

Ben je benieuwd naar de GLSV en wil je graag een keer langskomen? Dat kan! Op de pagina Agenda vind je informatie over de vergaderingen en activiteiten, en hoe je daaraan mee kunt doen.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Zie de pagina Over ons voor onze contactgegevens.

Over de GLSV

De Gereformeerde Landelijke Studentenvereniging (GLSV) is een vereniging van studerende jongeren uit De Gereformeerde Kerken in Nederland. De GLSV bestaat inmiddels al ruim vijftien jaar.

Elk seizoen komen wij (in de regel) eens in de drie weken samen voor een gezellige vergadering. Deze vergaderingen vinden plaats op verschillende locaties in het land. Soms in een kerkgebouw van een plaatselijke kerk, een andere keer bij één van de leden thuis. Voorafgaand aan elke vergadering is er een gezamenlijke maaltijd. Enkele keren per jaar komt er een spreker langs: een predikant, of een andere broeder of zuster die ons veel kan vertellen over een bepaald onderwerp. De onderwerpen en locaties worden aan het begin van het jaar vastgesteld door een daartoe aangewezen commissie. Ook jouw inbreng is daarbij welkom!

Naast de vergaderingen zijn er door het seizoen heen allerlei activiteiten, zoals het kerstdiner, het kamp, de Dies natalis (de verjaardag van de vereniging) en gezellige avonden. Verder verschijnt er elk jaar een jaarboek. Tot slot zijn er goede contacten met de Young People’s Society van de Liberated Reformed Church in Canada, wat onder andere tot uiting komt in een jaarlijkse ontmoeting via videobellen.

De GLSV heeft op dit moment (seizoen 2023-2024) leden uit (wijk)gemeenten in Assen, Dalfsen, Emmen, Groningen, ‘t Harde, Lutten en Zwolle. Daarom wordt er momenteel vooral in het oosten en noorden van het land vergaderd. Zit jij met een groepje studerende jongeren elders in het land, en ben je benieuwd of we eens bij jou in de buurt kunnen vergaderen? Laat het weten!

De GLSV heeft momenteel vooral leden in het noorden en oosten van het land, waardoor veel activiteiten in en rond Zwolle plaatsvinden (bron: Wikimedia Commons)

Contact

Bestuur 2023-2024 ‘Communia’
virtutedei@gmail.com

Praeses | Erik Lamberink (06-31228697)

Abactis | Samuël Trip

Quaestor | Antwan Velthuis

Sponsorcommissie
spocovirtutedei@gmail.com

Doel

De GLSV heeft als doel het verkrijgen van kennis van de Bijbel en de drie formulieren van eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus). Vanuit de Bijbel en de belijdenis willen we samen doorpraten over allerlei actuele onderwerpen. Zo helpen we elkaar om invulling te geven aan ons studentenleven op een manier die God welgevallig is.

Daarom naar de GLSV

Waarom naar de GLSV?

Dit kun je verwachten:

  1. elke 3 weken een avond met een onderwerp en een gezellig drankje na afloop;
  2. activiteiten, zoals het kerstdiner, het kamp, de Dies natalis, gezellige avonden…;
  3. samen plezier hebben én elkaar opbouwen tijdens onze studententijd.

Afbeelding uit fotogalerij van de accommodatie

Kamplocatie 2024

Geschiedenis

Zoals gezegd bestaat de GLSV uit studerende jongeren uit De Gereformeerde Kerken in Nederland. De geschiedenis van de GLSV hangt heel nauw samen met de geschiedenis van dit kerkverband.

De GLSV is opgericht in juni 2007. De meeste mensen die bij deze oprichting betrokken waren, waren rond 2000 nog lid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In deze kerken was in die tijd een proces bezig van verslapping en afdwaling van Gods Woord en de belijdenis. De Generale Synode van Zuidhorn (2002) nam een aantal definitieve besluiten waarmee de kerken afbreuk deden aan het gezag van de Bijbel. Er werden bijvoorbeeld verkeerde besluiten genomen over het vierde en het zevende gebod, over onschriftuurlijke liederen en over het gezag van de Bijbel in het algemeen. Dit vormde de directe aanleiding tot een Oproep tot reformatie (reformatie is: terugkeer naar Gods Woord). Deze oproep werd helaas breed genegeerd, waardoor een vrijmaking noodzakelijk werd (vrijmaking is: je losmaken van de binding aan verkeerde besluiten / praktijken, om zo een trouwe kerk van Christus te blijven). Zo is het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland ontstaan (of, beter gezegd: voortgezet).

Studerende jongeren die zich in die roerige tijd vrijmaakten, of bezig waren zich vrij te maken, kwamen samen om elkaar tot hand en voet te zijn. De eerste keer was op 11 november 2005, in Wezep. Ook daarna bleven ze samenkomen. Ze verdiepten zich in allerlei onderwerpen, om zich daarover een gereformeerde mening te vormen. Wat is het goed om samen zo bezig te zijn op basis van hetzelfde fundament: Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis!

Eerst werd er bij mensen thuis vergaderd, onder andere in Wageningen, Utrecht en Zwolle. Later kwam er een vaste locatie, in Utrecht. Om te voorkomen dat er elke avond opnieuw overlegd moest worden over datum en tijd van een volgende vergadering, en het bijbehorende onderwerp, werd uiteindelijk besloten om statuten te maken en een bestuur te kiezen. We werden een echte studentenvereniging! Op 29 juni 2007 was het zover: de Gereformeerde Landelijke Studentenvereniging (GLSV) werd opgericht. Sindsdien is het de gewoonte om elk jaar op 29 juni de Dies natalis (de verjaardag van de studentenvereniging) te vieren door middel van een gezellige activiteit.

Sindsdien is de GLSV blijven bestaan. Jongeren die gaan studeren melden zich aan, en jongeren die zijn begonnen met werken melden zich na verloop van tijd af. Allerlei commissies doen hun werk onder de leiding van het jaarlijks verkozen bestuur. Zo mag, onder de zegen van de Heere, de GLSV ook in 2024 nog steeds een ontmoetingsplek voor gereformeerde studenten zijn.

Virtute Dei

Het tweede seizoen na de oprichting heeft de GLSV ook een naam gekregen: Virtute Dei. Deze naam is een belijdenis: wij zijn in alles afhankelijk van Gods kracht (Latijn: Virtute Dei). In Zijn kracht mogen wij elkaar als broeders en zusters opbouwen en Hem dienen en loven in al onze bezigheden, dus ook in onze studie. Onze naam is tegelijkertijd een waarschuwing: wij leven door Góds kracht, niet door eigen kracht. Uit onszelf vinden wij de goede weg niet. Moge de Heere ons daarom de krachten blijven geven om samen te leven met en vanuit Zijn Woord, tot de verheerlijking van Zijn Naam.

Agenda

Hieronder vind je de geplande vergaderingen en andere activiteiten van de GLSV.

De vergaderingen beginnen om 19:15 uur. Daarvoor is er altijd een gezamenlijke maaltijd vanaf 18:15 uur. Na afloop zitten we vaak nog even gezellig na te praten, of doen we een spelletje, onder het genot van een drankje. De avonden zijn meestal rond 21:30 á 22:00 uur afgelopen.

Wil jij graag een keer langskomen? Laat het even weten door een mailtje te sturen naar virtutedei@gmail.com. Geef daarbij even aan of je alleen aanwezig bent bij de vergadering, of dat je ook mee-eet. We zullen je dan t.z.t. ook het voorstudiemateriaal toesturen. Je bent van harte welkom!

Op zoek naar vervoer? Laat het even weten. Afhalen vanaf het plaatselijke treinstation (als dat er is) is meestal geen probleem. Misschien woon je voor één van onze leden zelfs wel op de route.

Agenda

5 april 2024 | Lutten | Calvinisme en kapitalisme (spreker: br. Berend Schaak, student ODdW)

26 april 2024 | ‘t Harde | Globalisering en internationalisering (spreker: br. Wouter Godschalk)

17 mei 2024 | Zwolle | Gemeenschap der heiligen en communisme

14 juni 2024 | Wezep | Gereformeerd zijn als identiteit (uit: De Bazuin(verplaatst i.v.m. vergadering GS op 7 juni)

28 juni 2024 | centrum Zwolle | gezamenlijk eten, ALV (incl. bestuursverkiezing) en inluiden Dies Natalis (29 juni)