Donorwetgeving

Donorwetgeving

Thema: 

Medische vraagstukken

Datum en tijd: 

vrijdag, 24 april, 2020 - 18:00

Plaats: 

-

Binnenkort wordt er een nieuwe donorwet ingevoerd. Daarom willen we nog een keer dieper op het onderwerp orgaandonatie in gaan. Met de medische techniek van tegenwoordig is al veel mogelijk, maar er wordt ook nog veel onderzoek gedaan naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld xenotransplantatie, het transplanteren van dierlijke organen of van menselijke organen in dieren gegroeid.
Veder wordt er gewerkt aan autologe transplantatie, het nemen van (stam)cellen van de patiënt, deze buiten het lichaam kweken en dan weer terugplaatsen. Het lijkt me goed om naast normale orgaan donatie ook het over de ethiek van deze vedergaande technieken te hebben.

Als introductie wil ik graag een inleiding van P van Ewijk aanhalen die hij had over ditzelfde onderwerp. In het kort beschrijft hij waarmee de medische wereld bezig is. Het roept ook interessante onderwerpen op om te bespreken.

Daarnaast is er laatst in De Bazuin ook een artikel verschenen "Nieuwe donorwet dwingt tot bewuste keuze". Hierin wordt meer toegespitst op de aankomende donorwet. Met dingen waar je bij jezelf moet nagaan of je ze in ware christelijke overtuiging kan aannemen.

In het boekje "Ons leven is van God" - R. Van Kooten gaat het 17de hoofdstuk over orgaantransplantatie. Hieruit wil ik een paar paragrafen halen die meer over de vedergaande technieken gaan.
blz. 203 Embryonaal
blz. 208 Xenotransplantatie: Mag dat?
blz. 208 Niet alleen ethisch maar ook praktisch verwerpelijk

Extra materiaal:

De Bazuin: Orgaandonatie, mag het, moet het? - ds. S. de Marie

Veel dingen van het bazuin artikel "Nieuwe donorwet dwingt tot bewuste keuze" komen hierin terug.
Maar het is niet verkeerd om wat extra’s te lezen.

http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/1031
http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/1037


De Bazuin: Van wie?

Hierin wordt door de schrijver een paar radio gesprekken aangehaald o.a. over orgaandonatie.
Daarin gaat het over eventuele mogelijkheden die er bedacht kunnen worden om de wachttijd van een orgaan te verkorten.

http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/701


Als je een completere uitleg/overweging wilt lezen dan raad ik je aan het hele hoofdstuk van boekje "Ons leven is van God" te lezen.


Vragen en stellingen:

 1. Wat is het doel van orgaandonatie/transplantatie?
 2. Heeft het invloed op je keuze om een orgaan te ontvangen of doneren als je weet of de andere persoon christelijk is?
 3. Bij de opstanding krijgen we een verheerlijkt lichaam, dan maakt het toch niet uit of ons aardse lichaam wat organen mist.
 4. Denken we anders over bloedtransfusies dan over orgaan donatie?
 5. Door het kustmatig in leven houden van het lichaam doe je God tekort in Zijn recht op leven en dood.
 6. Donatie van nog goede organen net voor het overlijden van een zieke persoon zou moeten kunnen zodat de donor en nabestaande in alle rust de laatste momenten kunnen beleven.
  Zoja, ook als dit het leven van de donor verkort?
 7. Het kweken van kunst of menselijke organen is verantwoordelijker dan het doneren van organen. Hoe zit het met de in dieren gekweekte menselijke organen?
 8. Mag je medicijnen die stoffen bevatten uit embryo's gebruiken?
  Zonee, is het anders als het het laatste redmiddel is?