Vrije wil

Vrije wil

Thema: 

Medische vraagstukken

Datum en tijd: 

vrijdag, 8 mei, 2020 - 18:00

Plaats: 

-

Verder lezen:

NGB art 14

DL hoofdstuk 3/4

 

Vragen/stellingen

 1. Wat is je opgevallen bij de voorstudie?

 2. Wat leerde Pelagius?

 3. Wat leerden de Remonstranten?

 4. Waarom is het zo belangrijk dat we weten hoe het zit betreft de vrije wil?

 5. Wat is het licht der natuur?

 6. Wat heeft de uitverkiezing met de vrije wil te maken?

 7. Kan de mens voor God kiezen?

 8. Kan de mens tegen God kiezen?

 9. Art 7 van DL hfst ¾ zegt ons dat we niet nieuwsgierig onderzoeken, is dit een gevaar voor deze bespreking? Hoe moeten we daar mee om gaan?

 10. Art 16 DL hfst ¾ “Waar eerst de hardnekkige tegenstand van het vlees de mens helemaal beheerste, begint nu door de Geest een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen. Daarin bestaat de geestelijke vernieuwing en de ware vrijheid van onze wil. “ Wat betekend de laatste zin? Hebben we dan toch een vrije wil?

 11. Wat is het gevaar als we de verantwoordelijkheid te veel bij de mens weg nemen?

 12. Hoe kan het dat de mens geen vrije wil heeft maar toch actief moet geloven?

 13. Stelling: het is beter te redeneren vanuit “de roeping om te bekeren” dan vanuit de uitverkiezing.

 14. Stelling: het is beter om de Bijbel gelovig aan te nemen dan om alles te willen beredeneren.

 15. Kennen we andere stromingen die zich kerk noemen noemen waar een verkeerde over de vrije wil heerst?

 16. De realisering van de verbondsbelofte is niet van dat geloof afhankelijk, maar vindt plaats in de weg

van het geloof. In die zin kan gesproken worden over het geloof als voorwaarde. Niet als iets

verdienstelijks, maar als de weg waarin de belofte naar ons toe komt. Het verbond wordt niet

gesloten op grond van het geloof, maar het geloof is daar een vrucht van. Dit geloof, deze weg is

nodig om de beloften van God te aanvaarden, maar het is de HERE zelf die deze weg “aanlegt”. En

door dit geloof worden wij ingelijfd bij Jezus Christus. Door dit geloof gaan wij zelf ons ook

bekeren.

(blz 4 lezing Jaap Sikkens)

Wat wordt bedoeld met de eerste zin?